ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ


Το Μουσείο Μπενάκη διαθέτει τις εξής μουσειοσκευές, που σχετίζονται με πτυχές της ελληνικής ιστορίας, τις οποίες δανείζει δωρεάν σε εκπαιδευτικούς φορείς κατόπιν συνεννόησης.
Φωτογραφίζοντας την Παλιά Αθήνα. 1833-1933