ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ενημερωτικά έντυπα, διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, φύλλα εργασίας, προτάσεις για εκπαιδευτικές επισκέψεις)

"Ακολούθησε τον Οδυσσέα": Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (ενημερωτικά έντυπα, διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, φύλλα εργασίας, προτάσεις για εκπαιδευτικές επισκέψεις)
Θεματικές ενότητες 
Μινωικός Πολιτισμός
Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Εικόνες Βυζαντίου
Αρχαιολογία: ένα κλειδί για την πύλη του χρόνου
Το πνεύμα της άμιλλας στην αρχαία Ελλάδα
Κλασσική Παιδεία και Δημοκρατία
Υγεία και θεραπεία στην Αρχαία Ελλάδα
Με τη ματιά στον 20ο αιώνα
Η Μουσική και ο Χορός στην Αρχαία Ελλάδα
Αρχαίων και Βυζαντινών γεύσεις
Αττικό τοπίο και περιβάλλον
Προληπτική συντήρηση: μία ασπίδα για την προστασία των μνημείων
Φιλοσοφία και Επιστήμη στην Αρχαία Ελλάδα
Αναζητώντας το δέντρο της ζωής
Γράφω, γράφεις, γράφει
διαΒΑΖΟΥΜΕ την πόλη
Αρχαίο θέατρο στον κύκλο του χρόνου
9 τόποι αφηγούνται