ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βιβλία για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.
Βιβλίο εκπαιδευτικού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανακαλύπτοντας το παρελθόν"
Βιβλίο εκπαιδευτικού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες"
Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό για το πρόγραμμα "Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο"
Βιβλίο εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα "Παίζουμε ανασκαφή"
Βιβλίο εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα "Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή"
Βιβλίο μαθητή για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή"